top of page
marcin-jozwiak-uKvPDQop-JA-unsplash.jpg

Karbon Ayakizi
Analizi

Neden Şirketler Karbon Ayakizi Analizlerine İhtiyaç Duyarlar?

Modern Zaman Vergileri: CBAM ve ETSler

Karbon ayakizinin en temel tanımı; bir kuruma ait toplam seragazı salınımıdır. Nispeten kolay bir raporlama yapılabilmesi amacı ile karbondioksit harici gazlar, belli katsayılar ile karbondioksit eşlenik bir rakama çevrilerek, tek bir "Karbondioksit Eşlenik" emisyon rakamları toplamı rapor edilmektedir. Bu sürece "Karbon Ayakizi Ölçümü" denilmektedir. Çağımızda, hangi sektörde olurlarsa olsunlar, karbon ayakizi ölçümü, KOBİ'lerden, dev holdinglere, tüm kuruluşlar için son derece ciddi bir önem taşımaktadır.

Bugünlerde, başta çalışanlar olmak üzere, tüm paydaşları karbon ayakizi hususunda bilinçlendirmek şirketlerin en öncelikli konuları arasında yer almaya başlamıştır. Bir sosyal sorumluluk olmasıyla birlikte, bundan sonraki dönemde her gram karbon emisyonunun şirketler üzerinde ciddi mali yükümlülüklerinin olacağı hatırlanmalıdır. Günümüzde sürdürülebilirlik konuları şirketlerin en önemli gündemleri olmaya başlamışken, karbon ayakizi fasılları bu konuların merkezinde olmalıdır.

Karbon Ekonomisinin Yeni Çağı

Karbon ayakizi yönetimi çoğu zaman çevre ve sürdürülebilirlik departmanlarının sorumluluklarında kalmaktadır. Ancak tam aksine, bu konular kurumların bütün üyelerince benimsenmelidirler. Örneğin yeni bir yatırım kararında IRR, geri ödeme süresi gibi faktörler göz önünde bulundurulurken, olası karbon salınımları da bir o kadar ciddiyetle dikkate alınmalıdır.

 

Karbon Ayakizi Analizi Nedir ve RESORSUS'un Uygulama Metotları

 

RESORSUS, ilgili kuruluştan karbon ayakizi ölçüm raporunu temin etmesiyle, raporu kendi kıstaslarına göre analiz eder. Blok diagramın hazırlanmasının ardından, özellikle mali yükümlülüklere sebebiyet verecek noktalar değerlendirilerek muhtelif modellemeler yapılır. Böylece üst yönetimlerin nezdinde, organizasyonların sera gazı tarafında güçlü ve zayıf taraflarının anlaşılması temin edilir. Bu esnada şirketin tüm seviyelerinde karbon ekonomisi algısının geliştirilmesi için politikalar oluşturulur. Buradaki amaç, her verilen kararda, karbon ekonomisinin gerekliliklerinin göz önünde bulundurulmasına dair bilincin şirket kademelerinde geliştirilmesidir.

Çağımızda, karbon ekonomisi konusu yapılıp gündemden kaldırılan bir iş faslı değil, bundan sonra sürekli şirketlerin gündeminde önemli bir yer edinecek kritik bir konudur.

RESORSUS, şirketlerin yeni karbon ekonomisi çağlarında, şirketleri bu konuda bilinçlendirerek onlarla bu yolu birlikte yürüyecek üçüncü bir göz olmayı hedeflemektedir.

Karbon ayakizinizin tahlili için:

Bizimle iritbata geçin!

  • LinkedIn
  • Instagram

Teşekkürler!

bottom of page