top of page
Windmills

Yeşil Mutabakat

Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi ve Olası Sınırda Karbon Vergisi Uygulaması

Avrupa Birliği 2050 yılında karbon nötr olabilmek hususunda oldukça kararlı adımlar atmakta. Birlik, günümüzde bu doğrultuda, birlik içindeki ve uluslararası ticaret paydaşlarına, Emisyon Ticareti Sistemi (Emission Trading System - EU ETS) ve sınırda karbon vergisi (Carbon Border Adjustment Mechanism - CBAM) gibi enstrümanları kullanmaya başladı.

Cap and Trade ismiyle de bilinen emisyon ticareti sistemi 2005'ten beri Avrupa Birliği bünyesinde yürürlükte. Belli bir sınıra kadar emisyon müsaadeleri verilirken, bu müsaadeler her yıl gittikçe aşağı çekilmektedir. Şirketler, müsaadelerinin altında bir emisyon olması durumunda, ellerindeki fazla emisyonları satma hakkına sahiptirler. Ancak müsaadenin dışına çıkıldığı durumlarda ise eksik kısmın tabi olunan ETS'ten satın alınması gerekmektedir.

ETS sistemi, Avrupa Birliği üye ülkelerindeki üreticilere ciddi bir ilave yük getirirken, AB'ye ithal edilen farklı menşeili ürünler aynı mali sorumlulukların altına girmemektedir.​ Bu sebeple AB, adil bir serbest ticaret ikliminin devamlılığı açısından sınırda karbon vergisi uygulamasına geçmektedir. Gerek ETS gerekse sınırda karbon vergisi, menşei ne olursa olsun "Kirleten öder" prensibine dayanmaktadır.

Aksi takdirde AB, "Carbon Leakage" yani alıcıların ETS uygulamaları olmayan ülkelerden gelen daha ucuz maliyetli ürünleri tercih etmesi veya üreticilerin üretim tesislerini daha gevşek çevre regülasyonları olan ülkelere taşıdıkları durumlar ile yüzleşmektedir.

AB'nin sınırda karbon vergisi kararı ile ülkeler, önemli bir dönemecin eşiğine gelmişlerdir.

Ülkelerin önlerindeki ilk seçenekleri ya AB'nin emisyon ticareti sistemine dahil olmaları veya AB'nin tanıdığı, kendi bünyelerinde bir ETS kurmalarıdır.

Diğer bir seçenekleri ise, hiçbir aksiyon almayıp sınırda karbon vergisine (CBAM) katlanmayı tercih etmeleridir. Bu senaryoda AB, birliğe ithal edilen ürünlerin karbon ayakizlerine göre ETS sisteminde maruz kalacakları mali sorumlulukları dengeleyecek bir vergilendirme sistemi uygulamayı hedeflemektedir.

RESORSUS'un Yeşil Mutabakat Danışmanlık Fasılları

RESORSUS, organizasyonunuzu inceleyip, sektör, büyüklük, uluslararası iş paydaşları gibi hususları da göz önünde bulundurarak, organizasyonlara özel Yeşil Mutabakat danışmanlık paketleri hazırlamaktadır. Aşağıdaki ana başlıklarla birlikte pek çok fasılda şirket yetkilileri ile birlikte çalışılmaktadır:

  • Ülkelere göre ETS ve sınırda karbon vergisi uygulamaları

  • Karbon Nötr olma politikaları geliştirme ve planlamalar

  • Yükselen teknolojiler ve potansiyel tedarikçiler

  • Yeşil satınalma politikalarının geliştirilmesi

Birlikte yeşil patikanızı inşa etmek için bize yazın!

Aşağıdaki kutudan veya connect@resorsus.com'dan bize ulaşabilirsiniz.

  • LinkedIn
  • Instagram

Teşekkür ederiz!

bottom of page