top of page

Kurumlara Özel Karbon Emisyonu Dengeleme Programları

Karbon Emisyonu Dengeleme Nedir?

Karbon kredilerine dair iki temel yapıdan bahsedilebilir:

  • Zorunlu Karbon Kredileri (ETSler)

  • Gönüllü Karbon Kredileri (VCCler)

ETS'lerden, bu sayfada bahsetmiştik. Şimdi de gönüllü karbon piyasalarından bahsetme zamanı geldi. VCCler, isimleri gibi kendileri de gönüllülük esasına dayanan enstrümanlardır. Sera gazı azaltımına dair, müspet bir teşebbüs sonucunda, proje yöneticileri VCC edinmeye ve ardından bu kredileri gönüllü piyasalarda satılmaya hak kazanırlar. VCC'lerin ortaya çıkması ile ilgili daha fazla bilgi için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Karbon emisyonu dengeleme, herhangi bir mecrada yapılan sera gazı salınımını azaltmak için arka planda VCC'lerden faydalanan bir çevresel dengeleme hareketidir. Dengelenecek miktar hesaplandıktan sonra gerekli miktar gönüllü piyasalardan temin edilir ve krediler tekrar kullanılamamaları için sistemden emekli edilirler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sera Gazlarını Dengeleme Planları Hakkında Genel Görüşlerimiz

Dengeleme planlarını yalnızca bir sefera mahsus yapılan bir faaliyetten ziyade büyük bir Net Zero planının bir parçası olarak görüyor ve kurumlara bu yönde faaliyetleri için tavsiyelerde bulunuyoruz.

Özellikle GreenCommodities ve GreenSteel programlarımız ile VCC piyasalarındaki en detaylı karbon emisyonu dengeleme planlarını sunuyoruz. Bu çalışmalar zarfında, kurumlarda iklim politikaları hususunda ve iklim değişimine dair bir farkındalık oluşmasıyla birlikte 2050 yılına doğru uzanan Net Zero programlarının gelişimine destek oluyoruz.

Emisyon dengeleme planlamızın arka planında Oxford Üniversitesi'nin "Principles for Net Zero Aligned Carbon Offsetting" yayınındaki esasları baz alıyoruz. Bu yaklaşımın önemli noktaları aşağıdaki gibidir:

1. Emisyonları kısın, yüksek kaliteli gönüllü karbon kredilerine başvurun, en iyi uygulama gelene kadar düzenli olarak emisyon dengeleme politikalarınızı gözden geçirin. İçeride, emisyonların düşürülmesini ve emisyon dengeleme ihtiyacının azaltılmasını öncelikli politikanız olarak benimseyin. Doğrulanabilir, hesaplamaları doğru yapılmış, ilave katkı sağlamama riski olmayan, gidişatı terse çevirme ihtimali olan, insanlar ile çevre üzerinde ters etki yapma ihtimali olmayan karbon kredilerini seçin. Şeffaflık sağlayın. Mevcut emisyonlarınızı, hesap metotlarınızı, Net Zero hedeflerinizi, başvurduğunuz karbon kredilerini açıkça beyan edin.

2. Karbon tutan gönüllü karbon kredilerine doğru yönelin. Dengeleme işlemine başvuran yapan taraflar emisyon azaltan karbon dengelemelerden daha çok karbon azaltımı yapan karbon kredilerine yönelmeli ve en nihayetinde Paris Anlaşması'nın 2050 yılındaki %100 karbon azaltılması hedefine ulaşmalılardır.

3. Karbonu uzun süreli tutan karbon kredisi kaynağı projelere yönlenilmelidir. Ölçeklenebilir ve gelişmeye açık, uzun süreli tutma kapasitesi olan teknolojilerin bugünden başlaması önemlidir. Uzun süreli tutma kapasitesine sahip dengeleme işlemlerine talep oluşturmak, piyasaya arzda bu yönde büyüme olacağına dair güçlü bir mesaj verecektir.

4. Net Zero odaklı karbon kredisi projelerinin desteklenmesi gereklidir.

 

Ayrıca burada karbon dengeleme ile alakalı güncel hususlardaki görüşlerimizi bulabilirsiniz.

Başlangıç

Elbette ki karbon dengelemesi öncesi kurumların salınımlarını, proseslerindeki iyileştirmeler ile düşürmeleri gerekmektedir. "Azalt!" RESORSUS'un ilk ve en önemli telkinidir.

Sera gazı salınımının azaltımasına dair tüm tedbirler alındıktan sonra, o an itibari ile ilave bir iç iyileştirme imkanı olmayan durumlarda dengeleme yöntemine başvurulacaktır. Karbon nötr pozisyonuna erişilmesi için RESORSUS ekibi gereken çalışmaları yapacaktır.

Süreç karbon ayakizi analizi ile başlayacaktır. İhtiyaç duyulan miktar, piyasalardan temin edilerek, müşterilere sunulacak ve ardından sistemden emekli edileceklerdir. Müşterilere süreci bütün şeffaflığı ile izah eden bir rapor sunulurken, yapılan işlemler, müşteri adına açılan ve RESORSUSGREEN portalında bulunan bir sayfada tüm detayları ile takip edilebilecektir.

Bir Emisyon Dengeleme Sürecinde RESORSUS'un Sundukları

  • Müşterilerine karbon nötr olma yolunda rehberlik.

  • Dünya çapında yüksek kaliteli projelerden elde edilen VCC'ler ile iklim bilinci konusunda güçlü beyanlar.

  • Sürecin tamamında şeffaflık.

  • RESORSUSGREEN portalında, emisyon dengeleme geçmişinin kurum ve iş paydaşları tarafından takibini sağlayacak kurumlara özel hazırlanmış ve yalnızca RESORSUS tarafından sunulan sayfaların hazırlanması.

  • RESORSUS ile çalışıldığında, yalnızca dengeleme konularında değil, RESORSUS'un uzmanlığı dahilinde her konuda destek alınarak, karbon nötr olma yolunda birlikte yürünmesi.

 

 

 

 

 

 

 

Sorular:

Soru: Emisyon dengeleme işlemi iyi bir şey midir?

Cevap: Sera gazı salınımını azaltmayı hedefleyen projeler genellikle ucuz değillerdir. Bu tür girişimlerin sürdürülebilir bir şekilde ayakta durabilmeleri için proje yöneticileri desteğe ihtiyaç duyarlar. VCCler, sera gazı azaltımını hedefleyen projeler için son derece birer teşvik enstrümanlarıdırlar.

Soru: Emisyon dengeleme kurumlara çevreyi kirletme hakkı mı verir?

Cevap: Hayır. VCCler, zaten halihazırda iklime olumsuz etkilerin dengelenmesi için kullanılmaktadır. Konsept "Kirleten öder" mantığına göre çalışır.

​​

Gönüllü karbon dengeleme işlemleri, iklim krizinin çözümünde tek başına yeterli değillerdir ancak günümüzde, karbon nötr olma yolunda, insanlığın elindeki en önemli vasıtalardan birisidir. Bugün gönüllü VCC piyasaları sayesinde, dünya çapında pek çok proje desteklenmektedir.

Herşeyden önce; gönüllü azaltım!

RESORSUSGREEN Commodities
İle ilgili bize ulaşın!

  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page