top of page

Karbon Kredilerinin Hasadı

Sera gazı salınımlarının azaltımı esnasında, ilgili standartların takip edilmesi halinde gönüllü karbon kredilerinin (Voluntary Carbon Credits - VCCs) temini mümkündür. Temel olarak, bir projenin sera gazı salınımını azalttığı ve engellediği durumlarda, proje yöneticileri, aynı miktarda karbon kredisine sahip olma hakkına erişir.

Güneş enerjisi santralleri, hidroelektrik santraller, rüzgar enerjisi santralleri VCClerin edinilebileceği en temel projelerdir. Bu konsept yalnızca yenilenebilir enerji kaynakları ile sınırlı değildir. Aşağıda örnekleri verilen projeler çevresel ve finansal olarak daha fazla katma değer sağlayabilmektedir:

 • İnsani veya tabii etkenlerden ormanları korumak.

 • Ormanlarda bio-çeşitliliği sağlamak.

 • Endüstriyel tesislerden atık ısının kazanılması.

 • Gelişmekte olan ülkelerde, temiz suya erişimin kolaylaştırılması.

 • Köylere, bio yakıtlar ile çalışan ocakların sağlanması sayesinde orman kaynaklı yakıt ihtiyacının azaltılması.

 • PET hammaddesinin daha verimli geri dönüşümü ile karbon ayakizinin azaltılması,

ve çok daha fazlası...

Uzun lafın kısasın, Birleşmiş Milletlerin, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne hizmet eden ve sera gazı salınımını azaltan projelerin VCC edinme hakları doğabilmektedir.

 

 

 

 

 

 

Kıstaslar

Emisyon azaltan projelerden VCC edinilmesi için bazı kıstaslara uyulması gerekmektedir:

 • Sera Gazı Salınımının Azaltılması: Bir proje her ne kadar Birleşmiş Milletlerin SDGlerine, topluluklara ve tüm çevreye hizmet ederse etsin, VCC edinmenin en temel kıstası projenin sera gazı salınımını azaltması veya engellemesidir.

 • İlave Fayda: Proje yöneticileri daha önceden olmayan bir teşebbüste bulunarak sera gazı salınımını azaltmak yönünde ilave bir fayda sağlamalıdırlar. Örneğin bir ormanın satın alınılıp kredi talebinde bulunulması standartlar tarafından kabul edilmemektedir. Bir proje yöneticisinin ancak çorak bir araziyi alıp, ormanlaştırması halince VCC talep etme hakkı doğabilir.

 • Bir Standart'a Sahip Olmak: Proje yöneticilerinin herhangi bir projeye başlamadan evvel muhakkak bir standart seçmeleri, ona başvurmaları ve metodolojilerini takip etmeleri gerekmektedir. Gold Standard ve Verra konseptin anlaşılması için iyi örneklerdir.

 • Muntazam Bir Şekilde Hazırlanmış Proje Geliştirme Evrakı (Project Development Document - PDD): Proje sahipleri ve proje yöneticileri, VCC temini öncesi zaman kaybetmemek adına, metododolojilere uygun ve doğru PDD'ler hazırlamalıdırlar.

 • Doğrulama ve Teyit Süreci: Proje geliştirme sürecinin ardından, standartlar tarafından tanınan bir bağımsız denetçinin, hazırlanan PDD'nin seçilen standarda uygun olup olmadığını gözden geçirip teyit etmesi gerekmektedir.

Sürecin sonunda, ilgili standardı harfiyen takip eden projeler, karbon kredilerini, projenin ömrü boyunca elde etmeye haiz olurlar.

VCC projelerinin kritik noktalarının, hızlı ve sorusuzca tamamlanması için RESORSUS ekibi sizleri desteklemeye hazır. Proje uygunluğu ve değerlendirme için bizimle irtibata geçin!

Gönüllü Karbon Kredisi (VCC) Projelerinin Geliştirilmesi İçin Bize Yazın!

 • LinkedIn
 • Instagram
bottom of page