top of page

Karbon Nötr Yolculuğunuza Hoşgeldiniz!

Çevreye Hassas Emtialar için Yeşil Sertifikalar

İklim krizinin çözülmesi için, karbon tutma teknolojilerinin gelişmesini heyecanla bekliyoruz. Şu ana kadar endüstriyel ölçekte çalışan tek karbondioksit tutma tesisi, yılda yalnızca 4 bin ton kadar karbondioksiti havadan ayrıştırma kapasitesine sahip. Öteyandan Paris Anlaşması ile hedeflenen küresel ısınmayı ortalama 2 derecenin altında tutma amacı için her yıl 10 gigaton karbondioksit azalmasının gerektiği varsayıldığında, mevcut teknolojilerin gelişmeleri için zamana ihtiyaçları olduğu anlaşılıyor.

Mevcut teknolojiler, kendilerine has filtreler ile havadan arındırıdıkları karbondioksidi, suda çözerek, karbondioksitli suyun yeraltında depolanması prensibi ile çalışıyorlar. Bu teknolojiler çok ciddi miktarda enerji tüketirken, geniş kurulum alanlarına da ihtiyaç duyuyorlar.

 

Her ne kadar atmosferdeki karbondioksidin tutulması fikri kulağa hoş geliyor olsa da, yüksek yatırım ve işletme maliyetleri, teknolojilerin yaygınlaşmasının önünde ciddi bir engel olarak duruyor. Ayrıca yeraltında saklanan karbondioksitli suyun geleceği, olası bir tektonik hareketlilik durumunda, sebep olabileceği sorunlar bazı bilim insanlarını ürkütüyor.

Sera gazları hayatımızda hep olacaklar. Bu sebele onlarla baş etmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Bilimin bu konuları çözeceğine inancımız tam olsa da bunun ne kadar zaman alabileceğini tahmin etmek gerçekten güç. Dünyamızın biricik iklimi için bu tür tesislerin endüstriyel ölçekte derhal hayata geçmeleri en büyük temennimiz.

Elbette sera gazları oluşumuna karşı en iyi mücadele yolu önce karbon ayakizinin azaltılmasına dair kurumsal politikalar oluşturmaktır. İkinci metot ise en iyi teknolojinin (Best Available Technology - BAT) araştırılıp uygulanmasıdır.

RESORSUSGREEN Commodities Nedir?

Uygun teknolojinin gelişmesini beklerken, şirketlerin de karbon ayakizi azaltımlarını, sürdürülebilirlik politikaları dahilinde, sürekli gündemlerinde tutmaları gerekiyor.

RESORSUS, üretim süreçlerinden kaynaklanan sera gazı salınımlarını dengeleyen ve ardından bunu belgelendiren kendi metodolojisini geliştirdi. Bunu sağlamak için RESORSUS ekibi dünya çapında karbon kredisi (VCC) geliştirme projelerinden, ihtiyaç duyulan miktarda kredileri temin ederek, sera gazı salınımını arka planda dengeliyor. VCC'lerin nasıl ortaya çıktığını okumak için lüten bu sayfaya göz atın.

Nasıl İlerliyor?

Tıpkı pek çok iş alanımızdaki gibi, RESORSUS sürece karbon ayakizi analizi ile başlıyor. Uzmanlarımız ilk kaynaktan son tüketiciye kadar, karbon ayakizi karakteristiğine dair modellemeler yapıyor, iş paydaşımız ile yeşil sertifikanın kapsamına birlikte karar veriyoruz.

RESORSUS ekibinin, yeşil sertifikaya konu metalin üretimi esnasında ortaya çıkan sera gazına eşdeğer miktarı hesaplamasının ardından RESORSUS'un özgün metodolojisi ile projeye uygun VCC'ler temin ediliyor ve sistemden emekli ediliyorlar.

RESORSUSGREEN Portalı

Sürecin en önemli kısmı şeffaflık. İhtiyaç duyulan VCC'lerin hesaplamalarının hassasiyetle yapılmasının yanında, VCC kaynak projelerinin ve sistemden emekli edilişlerinin de şeffafça beyanı bir o kadar önemli.

 

Elde Edilen Neticeler

RESORSUSGREEN programı, kurumların iklimsel ve sosyal sorumluluk politikalarını pekiştirirken başka kazanımlar sağlamasına da yardımcı oluyor:

  • Müşterilere, mevcut ürünlerin iklim dostu, yeşil alternatiflerinin de sunulması.

  • İklim savunuculuğuna dair güçlü mesajların verilmesi.

  • RESORSUSGREEN portal sayesinde, kurumların iklim farklılığının beyan edilmesi ve her mecrada bunun sunulabilmesi.

  • Çok kısıtlı emek ve her seviyede bir bütçe ile, RESORSUSGREEN programının sürdürülebilirlik çalışmalarının merkezine yerleştirilebilmesi.

  • Küresel ısınmaya karşı verilecek mücadelenin, başta çalışanlar olmak üzere tüm paydaşlar üzerinde olumlu etkisi.

RESORSUSGREEN Commodities
Hakkında daha fazla bilgi için bize ulaşın...

  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page